Velo… non velo… donna… non donna…. femminilità sminuita… femminilità esaltata….. quante parole…

donna velata

donna velata